• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/09/22 ساعت 13:09

    روزنامه جوان: با گرم شدن هوا، ویروس بی‌حجابی در جامعه جولان خواهد داد

    روزنامه جوان نوشته: باید برای وضعیت #حجاب فکری عاجل کرد. در غیر این‌صورت و در صورت استمرار این وضعیت و با هر بهانه جدیدی، مثل گرم‌تر شدن هوا، می‌توان انتظار داشت موتور محرکه و پیشران بی‌حجابی، جولان دهد.