• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1401/09/19 ساعت 18:29

    کبری خزعلی: قوانین عفاف و حجاب به زودی و با قوت در کشور اجرا خواهد شد

    #کبری_خزعلی:مردم انقلابی ایران اسلامی همواره بر اجرای دقیق و محکم قوانین مربوط به حجاب و عفاف تأکید دارند.قوانین عفاف و #حجاب به زودی و با قوت در کشور اجرا خواهد شد_ایرنا