• مالک شریعتی نیاسر   malekshariati@

    1401/09/18 ساعت 08:53

    این براندازا دیگه حتی احمق هم نیستند.
    داره با صدای بلند میگه ما طرف ابن ملجم هستیم و شما طرف علی(ع)!
    چطوری بگن با خود علی(ع) مشکل دارند، نه حتی سرباز فداکارش، سیدعلی؟