• چقدر امروز جای بلال حبشی(رضی) خالی است که از قول رسول الله (ص) بگوید؛«الیوم یوم المرحمه» امروز روز رحمت و بخشش است و هرکس حتی در خانه ابوسفیان هم‌پناه بگیرد؛ همچون حریم کعبه، در امان است ؛ چقدر امروز نیازمند بازخوانی پیام رحمت خدا بر عالمیان هستیم…