• محمد صادق عبدالهی   ms_abdollahi@

    1401/09/18 ساعت 17:53

    حقوقی نیستم و شرط محاربه را نمیدانم اما نظر چند حقوقدان را خواندم؛ به‌نظر دادگاه هم قانونا میتوانسته حکم اعدام دهد و هم مصلحتا ندهد یا به تأخیر بیندازد اما ظاهرا برای مقابله صریح با اغتشاشات و ناامنی تصمیم به اعدام گرفته و لابد واکنش‌های رسانه‌ایش را هم پذیرفته است.
    #محسن_شکاری