• مجتبی یوسفی   mojtabayousefy@

    1401/09/17 ساعت 21:51

    #رستم_قاسمی سردار و مدیر تلاشگری بود که تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مردم انجام می‌داد.
    کارنامه جهادی ایشان در دوران دفاع مقدس، قرارگاه سازندگی و بخصوص وزارت نفت،درخشان است. الحق #رستم_ایران بود در شکست زنجیر تحریم‌ها …
    یادش گرامی و راهش آباد.