• سید مصطفی میرسلیم   mirsalimsm@

    1401/09/17 ساعت 22:45

    تعجب است از کسانى که با خوش خیالى، از شرکت متا درخواست نماینده رسمى و مسئولیت پذیر (!!) مى کنند تا امکان فعالیت پایدار #اینستاگرام و #واتساپ را در #ایران فراهم کنند! هنوز دشمن و راهبرد و ابزار و شگرد او را نشناخته‌اند!