• زهره الهیان   ZElahian@

    1401/09/17 ساعت 21:01

    امروز باخبر شدم وزیر اسبق دولت‌ دهم و سیزدهم جناب آقای مهندس رستم قاسمی پس از طی دوره طولانی بیماری دعوت حق را لبیک گفت. از خداوند منان برای آن مرحوم طلب مغفرت و رحمت و برای بازماندگان ایشان طلب صبر دارم.
    امید است که خدمات ۴۰ ساله ایشان توشه راهی برای آخرتشان باشد.