• رحمت الهی بر سردار #رستم_قاسمی
    ۲ سال آشنایی با او ابعاد مجاهدت‌های او در میدان‌های گوناگون را برایم روشن ساخت.
    عمری مجاهدت و از جمله فرماندهی هواپیمای کمک‌رسان به مظلومان یمن، نیز اجر زخم‌ کینه‌توزی دشمنان انقلاب در اواخر عمر توشه راه اوست.
    حشر او با همرزم شهیدش #حاج_قاسم