• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/09/14 ساعت 14:04

    کنعانی: سفرهای آقای باقری به #هند، #قطر و #روسیه هم در چارچوب سیاست آسیامحور و همسایگی و هم در مسیر استمرار گفتگو‌ها و رایزنی‌های مقامات مختلف #جمهوری_اسلامی_ایران با کشورهای مورد اشاره در خصوص ارتقاء مناسبات و همکاری‌های دوجانبه کشورمان با کشورهای هدف صورت گرفت.