• متین رمضان خواه   MatinRamezankh@

    1401/09/11 ساعت 19:40

    اینکه برخی مبلغان، مدیران و خبرگزاری‌های #جمهوری_اسلامی_ایران در نطق‌ها و نوشته‌هایشان از «ایران اسلامی» استفاده می‌کنند، ریشه در واقعیتی که ساخته‌اند دارد یا اشاره به آرزویشان؟.