• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/09/01 ساعت 10:05

    همیشه باخودم میگفتم چطور ممکنه یک ملت، نه تنها نسبت به حمله نیروی خارجی بی‌تفاوت باشه، بلکه دروازه‌های کشور رو به روی دشمن باز کنه؟
    می گفتم واقعا چطور اینها در تاریخ ما اتفاق افتاد؟ مگه ممکنه؟!
    بله، ممکنه …