• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/28 ساعت 11:45

    به دخترم گوش می‌کنم:
    فردای ایران فرارسیده است
    من اما دیروز را زندگی نکرده‌ام.