• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/08/23 ساعت 14:20

    کنعانی: #جمهوری_اسلامی_ایران هم در چارچوب دیپلماسی و هم وظایف دستگاه‌های امنیتی در این ارتباط اقدامات لازم را انجام داده و به پیگیری‌های لازم ادامه خواهد داد و در چارچوب سازوکارهای بین‌المللی اقدامات لازم در زمان مقتضی انجام خواهد شد و ما به وظایف دیپلماتیک خود عمل خواهیم کرد.