• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/21 ساعت 09:21

    حالا مشخص میشه دعوای زنگه‌زور سر چیه.

    این جمعی که براساس نژاد دور هم جمع شدند، یدونه هایل هیتلر کم داره، اونم خطاب به اردوغان.