• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/18 ساعت 09:04

    هرچند در دوره هیجان و فریاد، صدا به صدا نمیرسه، اما اصل صوت نشون میده تیتر «انتخاب» از این حرفا غرض‌ورزانه بود و منظور سخنگوی دولت با آنچه تیتر کردند، فرسنگ‌ها فاصله دارد.