• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/17 ساعت 18:02

    #رشتو خواندنی از مدیر سابق شرکت‌های دیجیتال:
    حمله به شرکت‌هایی مثل @Digikalacom حمله به جوانانی است که نمی‌خواهند مهاجرت کنند، حمله به جوانانی است که به هر دلیل نمی‌توانند در شرکت‌های دولتی کار کنند