• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/16 ساعت 22:14

    مشاغل خرد مرتبط با اینترنت، با فیلترینگ و بستن اینستاگرام نابود شدند.

    بنگاه‌های نوین مرتبط با اینترنت هم قرار است با شعار زن زندگی آزادی دخل‌شان بیاید.

    به عصر اقتصاد ماقبل اینترنت سلام کن.