• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/14 ساعت 15:57

    این کلیپ که کارگران شرکت میهن دارن میگن از ما بخرید و دچار مشکل شدیم، آدم رو یاد جمله مارکس میندازه:
    هرگاه یک کارفرما سود میکند، لزوما کارگر هم سود نمیکند، اما وقتی کارفرما ضرر میکند، حتما کارگر هم ضرر میکند.