• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1401/08/13 ساعت 00:27

    مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان ترور یک امام‌جماعت در این شهر را محکوم کرد و گفت: بنده این نوع قتل‌ها را – با هر انگیزه‌ای که انجام بگیرند - شدیدا نکوهش و محکوم می‌کنم.