• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/08/09 ساعت 13:39

    کنعانی:امپراتوری رسانه‌ای دولت #آمریکا در خدمت چنین هدفی همچنان به کار گرفته می‌شود و با تحریف و وارونه نمایی حقایق #ایران تلاش می‌کنند فضای سیاسی را برای شکل گیری چنین نشست هایی ورویکرد‌های سیاسی علیه #جمهوری_اسلامی_ایران فراهم کنند.