• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/08/09 ساعت 13:43

    کنعانی: نکته جالب هم این است که از یکسری افراد معلوم الحال با هویت ایرانی می‌خواهند در این نشست دعوت کنند تا علیه #جمهوری_اسلامی_ایران صحبت کنند.
    متاسفانه سنگین رویکرد‌های سیاسی بر موضوعات حقوق بشری سایه سنگین افکنده است.