• مهدی فضائلی   m_fazaeli@

    1401/08/03 ساعت 18:00

    هرچه از تجمع برلین بیشتر می‌بینم و می‌شنوم صحت این عبارت که #جمهوری_اسلامی_ایران از #اپوزیسیون شانس نیاورده بیشتر معلوم می‌شود؛ یکی از دیگری فاسدتر ،پلشت‌تر و بی لیاقت‌تر.
    بدبخت‌تر،کسانی که روی اینها سرمایه‌گذاری می‌کنند و بهشون دل می‌بندند!