• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/08/02 ساعت 13:30

    کنعانی: وزارت خارجه فهرست تحریم‌ها علیه نهادها و شخصیتهای تندروی دولت #انگلستان که از جریان‌ها و اقدامات تروریستی علیه #جمهوری_اسلامی_ایران حمایت کردند را اعلام کرد. همچنین علیه رسانه نماهایی که اسم رسانه دارند اما رفتار‌های تروریستی از خود نشان می‌دهند نیز تحریم اعمال کردیم.