• محمد آخوندی   Akhoondi_ir@

    1401/07/17 ساعت 13:51

    ویژگیهای دشمنان #جمهوری_اسلامی_ایران از جمله دروغگویی،وحشیگری،جنایت،عدم اعتقاد به اصول اخلاقی و انسانی و..که این روزها در اقدامات عمله حقیر آنان در کف برخی خیابان‌ها دیده میشود،بهترین دلیل و نشانه برای کسانیست که دنبال حقیقت هستند.این موجودات دلسوز ایران نیستند
    #لبیک_یا_خامنه_ای