• پرویز اسماعیلی   EsmaeiliParviz@

    1401/07/03 ساعت 01:23

    #قرائت قاری بین المللی کشورمان چنان حاضران را تحت تاثیر قرار داد که در مراسم اختتامیه نیز علاوه بر دو بار قرائت، همراه با حافظان و قاریان منتخب کرواسی و شرکت کنندگان به اجرای تواشیح پرداخت.

    http://t.me/IRANinCROATIA/۷۱۰۹