• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/07/02 ساعت 16:08

    سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاست روشن بی طرفی فعال جمهوری اسلامی ایران، برمخالفت کشورمان با جنگ و لزوم حل و فصل سیاسی اختلافات به دور از خشونت تاکید کرده و دیدارها و تماس‌های متعدد وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان روس و اوکراینی را در راستای کمک به حل بحران عنوان کرد.