• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1401/07/02 ساعت 16:07

    ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تأسف از تصمیم دولت اوکراین در مورد روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ایران، این تصمیم را براساس گزارش‌های تائید نشده و ناشی از فضا سازی رسانه‌ای طرفهای خارجی دانست.