• افشین حبیب‌زاده   AfshinHabibzade@

  1401/07/02 ساعت 23:19

  امروز نتیجه تک صدایی در #خانه_ملت است . خانه‌ای که باید :
  -صدای همه ملت ، زن و مرد ، منتقد و همراه ، باحجاب و کم حجاب و … باشد
  -داد مظلوم بستاند بدون اینکه جویای دین او شود
  -در مواجهه با تضییع حقوق موکلین دمی آرام نگیرد
  و در عدالت ، انصاف پیش گیرد و سیاست به فردا واگذارد