• سبحان فرج‌ون   sobhanfarajvan@

    1401/06/28 ساعت 01:36

    یعنی قراره چرخش قهرمانانه‌ای در مورد #مهسا_امینی اتفاق بیوفته؟ نشانه هایی میبینم
    شاید مثل هواپیمای اوکراینی یه روز صبح زود، بیانیه‌ای منتشر کنن و قتل رو گردن بگیرن