• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1400/11/12 ساعت 09:26

    دوستان محترمم،
    به دلیل شرایط خاص ، تا مدتی احتمالا نه چندان کوتاه، امکان بودن و همراهی با شما در توییتر را ندارم.
    حتما به اینجا بازخواهم گشت تا دوباره، اما بهتر از گذشته در کنار شما باشم.
    با احترام