• سید رضا قزوینی غرابی   RezaGhazwini@

    1400/11/03 ساعت 09:12

    در میان اظهارات اخیر محمدصادق کوشکی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران این جمله [قاعده] برایم جالب بود:
    اصلا در عرصه بین‌المللی اعتماد معنی ندارد و هر کشوری باید به دنبال منافع ملی خود باشد..