• محسن عرب خالقی   arabkhaleghi@

   1401/11/08 ساعت 21:04

   .
   آقای رائفی پور
   ۱-تنها لشگرفحاش انقلابی که دهان منتقدان را با بی ادبی می‌بنددلشگر سایبری طرفدارشماست
   موضع خود را در قبال فحاشان اعلام کنید
   ۲-از دوستان آل الله که باحرفهای نسنجیده باعث رنجش آنها شدید عذرخواهی کنیدو غائله را خاتمه دهید
   ادامه این راه قطعا به ضرر شماست
   #raefipour