• سلام خدا بر اوفرمود:

  کارها چنان در سیطرۀ تقدیر است که گاه چاره اندیشى به مرگ مى‌انجامد.

  قال علیه‌السلام تذل الأمور للمقادیر حتى یکون الحتف فی التدبیر.

  حکمت ۱۶

  #نهج_البلاغه

 • هنگامى که بر دشمنت پیروز شدى عفو را شکرانه این پیروزى قرار ده.

  قال علیه‌السلام إذا قدرت على عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة علیه.

  حکمت ۱۱

  #نهج_البلاغه

 • سلام خدا بر او، فرمود: صدقه دادن دارویى ثمر بخش است.و کردار بندگان در دنیا، فردا در پیش روى آنان جلوه‌گر است.

  و الصدقة دواء منجح و أعمال العباد فی عاجلهم نصب أعینهم فی آجالهم .

  حکمت ۷

  #نهج_البلاغه

 • سلام خدا بر او، فرمود: ناتوانى، آفت
  و صبر شجاعت و زهد ثروت و پرهیزکارى سپر نگه دارنده است و بهترین همنشین، «رضایت» و خشنودى است.

  حکمت ۴

  #نهج_البلاغه

 • بدترین برادران کسى است که براى پذیرائى از او خود را به زحمت اندازی.

  شر الإخوان من تکلف له

  حکمت ۴۷۹

  #نهج_البلاغه

 • قناعت، ثروتی پایان ناپذیر است.

  القناعة مال لا ینفد

  قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۷۵

 • و سلام خدا بر او، فرمود:
  در آنجا که باید سخن گفت، خاموشى سودى ندارد، و آنجا که باید خاموش ماند سخن گفتن خیرى نخواهد داشت.

  لا خیر فی الصمت عن الحکم کما أنه لا خیر فی القول بالجهل

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۷۱

 • قال علیه‌السلام الدنیا خلقت لغیرها و لم تخلق لنفسها

  سلام خدا بر او، فرمود: دنیا براى رسیدن به آخرت آفریده شد، نه براى رسیدن به خود.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۶۳

 • قال علیه‌السلام الحلم و الأناة توأمان ینتجهما علو الهمة

  برد بارى و خونسردى (در برابر حوادث) فرزندان دو قلوئى هستند که از همت بلند متولد شده‌اند.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۶۰

 • سلام خدا بر او فرمود:
  نشانۀ ایمان آن است که راست بگویى، آنگاه که تو را زیان رساند، و دروغ نگویى که تو را سود رساند و آن که بیش از مقدار عمل سخن نگویى، و چون از دیگران سخن گویى از خدا بترسى.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۵۸

 • انسان را با تکبر و فخر فروشی چه کار؟ در آغاز نطفه بود و سرانجام مردارى است نه مى‌تواند به خود روزى دهد و نه مرگ را از خود براند.

  🌼ما لابن آدم و الفخر أوله نطفة و آخره جیفة و لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۵۴

 • سلام خدا بر او فرمود:

  غنا و فقر آن گاه آشکار مى‌شود که اعمال ما بر خدا عرضه شود.

  الغنى و الفقر بعد العرض على الله

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۵۲

 • کسى که براى خود شخصیت قائل است شهواتش در پیش او خوار و ذلیل خواهند بود.

  من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۴۹

 • سلام خدا بر او، فرمود: کار اندکی که با اشتیاق تداوم یابد، بهتر از کارفراوانى است که رنج آور باشد.

  قال علیه‌السلام قلیل مدوم علیه خیر من کثیر مملول منه

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۴۴

 • از امام علیه السلام سؤال شد که کدام یک برترند:
  عدالت یا بخشش؟
  فرمود:
  عدل، هرچیزى را در جاى خود قرار مى دهد ولى. بخشش و سخاوت آن را از مسیرش فراتر مى برد. عدالت، قانونى است همگانى ولى بخشش جنبه خصوصى دارد پس عدل، شریف‌تر و برتر است.

  حکمت ۴۳۷

  #نهج_البلاغه

 • بزرگترین حسرت‌ها در قیامت حسرت کسى است که ثروتى را از راه حرام به دست آورده و کسى آن را از او به ارث برده که در راه خداوند سبحان انفاق نموده است و خداوند به سبب این مال او را داخل بهشت مى کند و شخص اول را به سبب همان مال، وارد جهنم مى گرداند

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۲۹

 • کسى که مشکل و نیاز خود را نزد مؤمنى بازگو کند گویا نزد خدا بازگو کرده و کسى که آن را نزد کافرى بازگو کند گویى از خدا شکایت کرده است.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۲۷

 • امام علیه السلام فرمود: سزاوار نیست انسان به دو چیز اطمینان پیدا کند سلامتى و ثروت. چراکه در همان حال که انسانى را تندرست مى بینى ناگهان بیمار مى شود و در همان حال که او را ثروتمند مشاهده مى کنى ناگهان فقیر و مستمند مى گردد.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۲۶

 • آن کس که درون و باطن خویش را اصلاح کند خداوند ظاهرش را اصلاح مى نماید و هرکس براى دین خود کار کند خداوند کار دنیایش را سامان مى بخشد و آن کس که رابطه میان خود و خدایش را اصلاح کند خداوند رابطه میان او و مردم را اصلاح خواهد کرد.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۲۳

 • تربیت خویش تو را بس که از آنچه بر دیگران نمى‌پسندى دورى کنى.

  کفاک أدبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۱۲

 • قلب، کتاب چشم است.
  (یعنی هرچه که چشم ببیند در قلب نشیند)

  القلب مصحف البصر

  دل آنکھوں کا صحیفہ ہے

  The heart is the book of the eye.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۰۹

 • سلام خدا بر امیر المومنین که فرمود:

  چه زیباست تواضع و فروتنى ثروتمندان در برابر فقرا، براى رسیدن به پاداش هاى الهى، و از آن بهتر بى اعتنایى و بزرگ منشى مستمندان است در برابر اغنیا براى توکل بر خدا.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۰۶

 • بوى خوش درمان و نشاط‍‌ آور، عسل درمان کننده و نشاط‍‌ آور، سوارى بهبودى آور، و نگاه به سبزه زار درمان کننده و نشاط‍‌ آور است.

  و الطیب نشرة و العسل نشرة و الرکوب نشرة و النظر إلى الخضرة نشرة

  #نهج_البلاغه

  از حکمت ۴۰۰

 • امام علیه السلام فرمود: فخرفروشى خود را کنار بگذار و تکبرت را از خودت کاملا دور کن و به یاد قبرت باش .

  ضع فخرک، و احطط کبرک واذکر قبرک

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۳۹۸

 • سلام خدا بر او، فرمود: هر مقدار که قناعت کنى کافى است.

  کل مقتصر علیه کاف

  Every small thing that is contented upon suffices.

  جس پر اکتفا کرلی جائے وہی کافی
  ہوجاتا ہے

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۳۹۵

 • و سلام خدا بر او، فرمود:

  هر کس که در پى آرزوى خویش تازد، مرگ او را از پاى در آورد.

  و قال علیه‌السلام من جرى فی عنان أمله عثر بأجله.

  حکمت ۱۹

  #نهج_البلاغه

 • عاجزترین مردم کسى است که از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر کسى است که دوستان دست آورده را از دست بدهد.

  أعجز الناس من عجز عن اکتساب الإخوان و أعجز منه من ضیع من ظفر به منهم.

  حکمت ۱۲

  #نهج_البلاغه

 • با مردم آن چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند.

  قال علیه‌السلام خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بکوا علیکم و إن عشتم حنوا إلیکم.

  حکمت ۱۰

  #نهج_البلاغه

 • سینۀ شخص عاقل صندوق اسرار او است.و خوشروئى دام محبت است و شکیبایى، گورستان پوشانندۀ عیب‌هاست.

  و قال علیه‌السلام صدر العاقل صندوق سره و البشاشة حبالة المودة و الاحتمال قبر العیوب
  حکمت ۶

  #نهج_البلاغه

 • بخل ننک است و ترسو بودن نقص و کاستى است و تهیدستى مرد زیرک را در بیان دلیلش کند مى‌سازد و انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است.

  حکمت ۳

  #نهج_البلاغه

 • سلام خدا بر او، فرمود:
  سخت‌ترین گناهان، گناهى است که گناهکار آن را سبک شمارد.

  قال علیه‌السلام أشد الذنوب ما استخف به صاحبه.

  حکمت ۴۷۷

  #نهج_البلاغه

 • مجاهد شهید در راه خدا اجرش بیشتر از کسى نیست که قدرت بر گناه دارد اما خویشتندارى مى‌کند.چنین شخص خویشتندار نزدیک است که فرشته‌اى از فرشتگان خدا باشد.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۷۴

 • مردم را روزگارى دشوار در پیش است که توانگر اموال خود را سخت نگهدارد، در صورتى که به بخل ورزى فرمان داده نشد. خداى سبحان فرمود: بخشش میان خود را فراموش نکنید.
  بدان در آن روزگار، بلند مقام، و نیکان خوار گردند، و با درماندگان به ناچارى خرید و فروش مى‌کنند

  حکمت ۴۶۸

  #نهج_البلاغه

 • الغیبة جهد العاجز

  غیبت، آخرین کوشش شخص ناتوان است.

  غیبت کرناکمزور آدمی کی آ خری کو شش ہوتی ہے

  Backbiting is the tool of the helpless.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۶۱

 • یغلب المقدار على التقدیر حتى تکون الآفة فی التدبیر

  مقدرات بر نقشه و حسابگرى پیروز مى‌گردد، تا آنجا که گاهى آفت و بلا در تدبیر است.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۵۹

 • عمار کلانتری   ammarkalantari1@

  1401/12/01 ساعت 21:15

  امروز پول ریختم برای گرفتن یک پنل ارسال #پیامک ، گفتند متن پیامک رو ارسال کن. متن دعوت به جلسه شرح #نهج_البلاغه رو ارسال کردم، گفتن نامه لازم داره و بعد گفتن موضوع امنیتیه! ممکنه پلیس فتا ایراد بگیره!
  به کجا داریم میریم؟!

 • گشته بود شیطان را اطاعت مى‌کردند، و به راههاى او مى‌رفتند، و در آبخورگاه او وارد مى‌شدند به وسیله مردم نشانه‌هاى شیطان آشکار شده و پرچم او برافراشته
  شد.

  #نهج_البلاغه

  بخشی از خطبه دوم

 • سلام خدا بر او، فرمود:
  دورى تو از آن کس که خواهان تو است نشانه کمبود بهرۀ تو در دوستى است، و گرایش تو به آن کس که تو را نخواهد، سبب خوارى تو است.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۵۱

 • کسى که مصیبت‌هاى کوچک را بزرگ شمارد خدا او را به مصیبت‌هاى بزرگ مبتلا خواهد کرد

  من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بکبارها

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۴۸

 • هیچ شهرى براى تو از شهر دیگر بهتر نیست، بهترین شهرها آن است که پذیراى تو باشد.

  لیس بلد بأحق بک من بلد. خیر البلاد ما حملک.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۴۲

 • چنین نیست که خداوند در شکر را بر بنده‌اى بگشاید ولى در فزونى را بر او ببندد و همچنین امکان ندارد که باب دعا را بر کسى بگشاید و در اجابت را بر رویش ببندد و ممکن نیست در توبه را بروى کسى باز کند و در آمرزش را به رویش ببندد.

  حکمت ۴۳۵

  #نهج_البلاغه

 • مردم دشمن چیزى هستند که نمى دانند!

  الناس أعداء ما جهلوا.

  لوگ ان چیزوںکے دشمن ہیں جن سے ناواقف ہیں

  People are enemies of what they do not know.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۳۸

 • کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

  1401/11/15 ساعت 14:32

  به مناسبت #میلاد_امام_علی (ع)، #نسخه_خطی «شرحی بر #نهج_البلاغه حضرت امیرالمؤمنین (ع)» متعلق به سده دوازدهم هجری قمری، در #موزه_کتابخانه_اختصاصی_نیاوران به نمایش گذاشته شد و تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ میزبان علاقه مندان است.

 • محی‌الدین محمدیان   mohammadian_ir@

  1401/11/15 ساعت 08:40

  در روز ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام‌ به خانه‌ی پدری برگردیم و در سر سفره‌ی او تولدی دیگر یابیم.
  #روز_ولادت_علی_علیه_السلام_مبارکباد
  #نهج_البلاغه
  #روز_پدر

 • براى کسى مى گذارى که آن را در راه معصیت خداوند به کار مىگیرد در نتیجه تو به سبب چیزى که براى او اندوخته اى شقاوتمند و محروم از سعادت مى شوى و در واقع او را در گناهش یارى کرده اى و سزاوار نیست هیچ یک از این دو کس را بر خویشتن مقدم دارى

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۱۶

 • با آن کس که تو را سخن آموخت به درشتى سخن مگو، و با کسى که راه نیکو سخن گفتن، به تو آموخت لاف بلاغت مزن.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۱۱

 • آن کس که با حق درافتد، حق او را بر زمین خواهد زد.

  🌼من صارع الحق صرعه.

  🌼جس حق سے ٹکرائے گا حق بہر حال اسے پچھاڑدے گا

  Whoever clashes with Truth will be knocked down by it.

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۰۸

 • کسى که به کارهاى گوناگون پردازد، خوار شده، پیروز نمى‌گردد.

  من أومأ إلى متفاوت خذلته الحیل

  Whoever hankers after
  contraries gets no means of success

  جو مختلف چیزوں پر نظر رکھتا ہے اس کی تدبیریں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں

  #نهج_البلاغه

  حکمت ۴۰۳

 • چشم زخم حقیقت دارد، استفاده از نیروهاى مرموز طبیعت حقیقت دارد، سحر و جادو وجود دارد، و فال نیک راست است و رویداد بد را بد شگون دانستن، درست نیست.

  العین حق و الرقى حق و السحر حق و الفأل حق و الطیرة لیست بحق

  از حکمت ۴۰۰
  #نهج_البلاغه

 • دنیا دو روز است: روزى به سود توست و روزى به زیان تو. در آن روز که به سود توست مست ومغرور مباش و آن روز که به زیان توست صابر و شکیبا باش.

  #نهج_البلاغه

  از حکمت ۳۹۶