• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

   1401/12/27 ساعت 15:44

   بدهی میلیاردی فدراسیون شمشیربازی به آژانس و هتل

   رئیس #فدراسیون_شمشیربازی:
   به شدت در فشار مالی هستیم اما نمی‌توانیم اعزام‌هایی که برای کسب سهمیه المپیک است را لغو کنیم.
   وزارت ورزش حدود ۶۰ درصد بودجه ما را داده است و ۴۰ درصد دیگر طلب داریم.