• حسام الدین برومند   boroumand60@

      1401/12/27 ساعت 23:04

      رزق خوب من در سال ۱۴۰۱، دوستان جدید و خوبی بود که هر کدام تکیه گاهی قابل اطمینان در زندگی هستند؛ خداوند حافظ آنها باد!
      پیامبر اکرم(ص):من أراد الله به خیرا رزقه الله خلیلا صالحا/ هر کس که خداوند برای او خیر بخواهد، #دوست_شایسته نصیب وی خواهد کرد.