• محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/10 ساعت 13:32

  ۳/۳ TTP ظرفیت این را دارد تا چتری برای افراد و جریانات تندرو دیگر کشورها باشد و این جریانات در منطقه TTP امکان فعالیت،انسجام و یارگیری پیدا خواهند کرد.
  -استمرار منازعه TTP با دولت اسلام آباد می‌تواند زمینه ورود سرویس امنیتی دیگر کشورها را در این منازعه فراهم سازد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/10 ساعت 13:32

  ۱/۳لغو آتش بس توسط TTP با دولت 🇵🇰که هم زمان با تغییر فرمانده ارتش این کشور شد+ادامه رابطه آنها با بخشی ازطالبان افغان حاوی چند نکته است:
  -به نظرم TTPبقای پاکستان رابا تهدید مواجه نمی‌کند،اما قادربه تولید ناامنی و بی ثباتی سیاسی به ویژه در بخش هایی از استان خیبر پختونخواه می‌باشد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/03 ساعت 19:08

  بخش پایانی این مطلب شورای آتلانتیک اختصاص به مشرف زیدی خبرنگار پاکستانی دارد. وی سه نکته دقیق و کلیدی ناشی از اشتباه رفتاری ژنرال باجواه فرمانده ارتش در حوزه حاکمیت را اشاره و تاکید دارد جانشین وی ضرورتا باید مبادرت به اصلاح آنها نماید.
  https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/experts-react-appointment-of-a-new-army-chief-in-pakistan/

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/01 ساعت 16:14

  افزایش انتقاد رسانه‌ای از ژنرال باجوا پیامی آشکار دارد؛ باید برود و احتمالی برای تمدید حتی کوتاه مدت وجود ندارد.
  میراث وی برای جانشین خود مشکلاتی است که لزوم خارج شدن ارتش از سیاست و اقتصاد را به شیوه سازماندهی شده ایجاب می‌کند.

  https://www.dawn.com/news/۱۷۲۱۶۳۵/the-legacy-of-gen-qamar-javed-bajwa

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/30 ساعت 20:50

  The media coverage of the financial corruption of COAS Bajwa's family in Pakistan, who is on the verge of retirement, is a new phenomenon in the political scene of that country. It may be indicative of a gradual change in the traditional rules of political governance in Pakistan.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/29 ساعت 10:55

  در نشست مسکو پیرامون افغانستان موضوع تشکیل گروه منطقه‌ای تماس مورد توافق قرار می‌گیرد. اما در متن بیانیه مشترک منتشره توسط واخ روسیه تشکیل گروه بین المللی تماس درج شده است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/22 ساعت 07:34

  برشی از نوشته اخیر: سه حوزه آسیای جنوبی، افغانستان وآسیای مرکزی درحال تبدیل به یک منطقه ژئوپلیتیکی می‌باشند.در این منطقه رقابت اصلی بین🇨🇳و🇺🇸و موضوع رقایتBRI،مسیرهای انرژی،حمل و نقل و ترانزیت و در نهایت نظم امنیتی است.
  https://www.khabaronline.ir/news/۱۶۹۴۳۲۶/-انداز-بحران-افغانستان-از-منظری-دیگر

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/12 ساعت 19:33

  اقدام به ترور عمران خان نشان داد:
  ۱- بی ثباتی سیاسی بخش جدایی ناپذیر سیاست در 🇵🇰 بویژه در دوران‌گذار نظم بین الملل است.
  ۲- قبلا گفته شده؛ عمران خان و حزبش در نیمه تثبیت خود به عنوان ضلع پنجم قدرت در این کشور هستند و این حادثه فارغ از عامل و انگیزه، آن را تقویت خواهد کرد.
  #پاکستان

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/01 ساعت 10:31

  بی ثباتی سیاسی در پاکستان نمادی از سیاست و مذهب قطبی شده و مشخصه سیاست امروزی🇵🇰است.رد صلاحیت عمران خان در این فضانشانه عدم موفقیت ارتش در مهار این رهبر سیاسی بامحبوبیت بالا است.سفر اول نوامبر شهباز به چین و ۲۱ نوامبر محمد بن سلمان به 🇵🇰تصویر روشن‌تری از روندهای آتی ارائه می‌دهد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/23 ساعت 19:56

  به نظر می‌رسد ساختار سازه بند کمال خان به گونه‌ای است که سرریز سیلاب هیرمند را به سمت گودزره منحرف و آشکاراز نظر حقوقی در تضاد با ماده ۵ قرارداد هیرمندکه الویت را به حقابه ایران می‌دهد،است.نوع برخورد طالبان در مواجهه بااین ایرادفنی نشانه‌ای از نیت سیاسی نسبت به ماهیت تعاملات است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/17 ساعت 08:42

  برشی از نوشته اخیر در مورد افغانستان:
  … در این چارچوب دلایل کمی برای پذیرش تعهد طالبان به مقابله با گروههای افراطی غیر افغان مستقر در این کشور وجود دارد.

  https://www.scfr.ir/fa/۳۰۰/۳۰۱۰۱/۱۴۶۵۰۵/-شرایط-دشوار-پیش روی-افغانستان/

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/03 ساعت 20:21

  Both Bonn۲۰۰۱and Doha۲۰۲۰ faced similar structural weaknesses and ignored some of Afghanistan's socio-political forces. It took ۲۰years for Bonn's ineffectiveness to become apparent,and continued strategic uncertainty about Doha's ineffectiveness increases the cost for all sides.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/02 ساعت 15:04

  شاخصهای احتمالی رویکردجدیدافغانی دهلی:
  -امنیت محوربودن؛
  -حفظ ایده تعامل باقدرت حاکم درکابل؛
  -تاکیدبرمحدودو محاسبه پذیربودن این تعامل؛
  -باوربه اینکه طالبان درهرشرایطی درآینده یکی از سهامداران قدرت هستند؛
  -ممانعت ازدست بالای دوکشور هدف در افغانستان؛
  -توجه به اختلافات داخلی طالبان.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/01 ساعت 12:28

  توافق ۲۰۲۰ دوحه توسط هر دو طرف متعهد یعنی طالبان و آمریکا در مواردی نقض شده است.آیا این توافق کماکان قابلیت این را دارد تا مرجع شکل دهی به آینده افغانستان باشد؟ یا تجربه یک سال اخیر نیاز به بستری جدید با ظرفیت ایجاد اجماع گسترده‌تر بیرونی و داخلی را الزامی نموده است؟

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/30 ساعت 16:14

  کاهش سهم امنیت درسیاست خارجی دیدگاه فرمانده ارتش پاکستان درنشست امنیتی دو سال اخیر بود.تبدیل این دیدگاه به سیاست و پذیرش آن توسط فرمانده بعدی ارتش که نوامبرامسال و احیانا بنابه تنش‌های سیاسی دیرتر انتخاب خواهدشد،راباید یک پارادایم شیفت در سیاست خارجی🇵🇰دید.
  https://www.thenews.com.pk/latest/۹۴۶۷۶۱-coas-gen-bajwa-addresses-islamabad-security-dialogue-۲۰۲۲

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/28 ساعت 19:41

  پاکستان از زمان استقلال۱۹۴۷ تاکنون شاهد ۴کودتای نظامی بوده و بیشترین دوره تسلط غیر نظامی‌ها مربوط به ۲۰۰۸ تا کنون و در بستر توازن نظامی-مدنی حاصل شده است.
  در بررسی تنش‌های سیاسی فعلی باید دید هدف عمران خان و پوپولیسمی که برآن سوار است تغییر قاعده بازی و یا توافقی جدیدبا ارتش است؟

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/27 ساعت 13:14

  سیر نمی‌شوم ز تو !
  نیست
  جز این
  گناه من

  سیر مشو ز رحمتم
  ای
  دو جهان
  پناه من

  #مولانا

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/25 ساعت 15:11

  در شرایطی که پروژه مشترک خط لوله گاز پاکستان استریمPSGPبه دلیل تحریم روسیه، متوقف شده است،احداث خط لوله انتقال گاز از روسیه به پاکستان و از طریق آسیای مرکزی و افغانستان که درگفتگوی پوتین، شریف درنشست شانگهای مطرح شده،بعیداست شانسی برای جدی بودن داشته باشد.
  http://en.kremlin.ru/events/president/news/۶۹۳۵۵

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/24 ساعت 08:51

  Thursday, September ۱۵, ۲۰۲۲ - mountains around Tehran

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/22 ساعت 10:17

  خلاصه سیاست احتمالی افغانی واشنگتن تا۲۰۲۴:
  تاکیدبرحاشیه‌ای نگه داشتن مساله،
  منجمدکردن روندهای بین المللی مرتبط باآن،
  عدم واگذاری پرونده به منطقه،
  عدم احساس تهدیدمنافع حیاتی خودباادامه وضع موجود،
  الویت دهی به مساله امنیت باحفظ ظرفیت عملیات پهبادی،
  عدم مشاهده بدیل برای شرایط فعلی.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/21 ساعت 14:50

  منم و این صنم و عاشقی و باقی عمر
  من از او‌گر بکشی، جای دگر می‌نروم

  گر جهان بحر شود، موج زند سرتاسر
  من بجز جانب آن گنج گهر، می‌نروم

  #مولانا

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/18 ساعت 17:58

  دولت آمریکا با لغو مصوبه دولت قبل، برنامه ۴۵۰ میلیون دلاری پشتیبانی ازناوگان F۱۶ پاکستان را تصویب و‌ پاکستان راشریک مهم مبارزه با تروریسم ذکر کرده است.
  دولت جدید پاکستان با اتفاقات مثبتی در منطقه،FATFو IMF مواجه بوده که برخی متعاقب کشته شدن رهبر القاعده در کابل رخ داده است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/15 ساعت 13:36

  PAK's first national security document places economic security policy at the core of its comprehensive national security. It's a key change in their vision.Formulating this view into policy can be regarded as paradigm shift in the national security of🇵🇰.
  https://static.theprint.in/wp-content/uploads/۲۰۲۲/۰۱/NSP.pdf

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/13 ساعت 22:14

  چهار مفهوم قابل برداشت از مقاله دکتر سریع القلم:
  - ضرورت توازن بین منابع و اهداف.
  - اجتناب ناپذیر بودن سیاست خارجی متوازن.
  - اهمیت توجه به افزایش ثروت ملی.
  - تاکید بر ابهام زدایی از امکان همراهی با روند جهانی شدن و شاخص‌های مطلوب حکمرانی.

  https://sariolghalam.com/۲۰۲۲/۰۹/۰۱/-از-برجام/

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/10 ساعت 08:04

  پنج شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/11 ساعت 22:33

  وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد
  مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد

  وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود
  همچو زر خرج شود هیچ به کانی نرسد

  #مولانا

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/10 ساعت 13:32

  ۲/۳ فعالیت TTP در خیبرپختونخواه و فعالیت BLA در ایالت بلوچستان (هر چند دارای دو تفکرمتفاوت هستند) طبیعتا برای دولت مرکزی به ویژه در مورد BRI خوشایند نیست.
  - TTPمجموعه‌ای ازجریانات وافراد تندرو رادر دل خود دارد و در تعاملات درونی،ارتباط برخی افراد و جناح‌های آن با ISKP قطعی است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/06 ساعت 09:18

  هر که شد محرم دل در حرم یار بماند
  وان که این کار ندانست در انکار بماند

  #حافظ

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/02 ساعت 21:54

  - شکل گیری دولت فراگیر در افغانستان هر چند یک ضرورت است ولی درچارچوب توافق دوحه زمینه تحقق ندارد زیرا ساختار یک طرف کاملا فروپاشیده و به عناصری با تعاریف و‌ظرفیت متفاوت تقسیم شده است. عملی شدن این پدیده نیاز به حمایت از فرآیندی دارد که منجر به مکانیزم مورد پذیرش همه طرف‌ها گردد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/09/01 ساعت 16:13

  افزایش انتقاد رسانه‌ای از ژنرال باجوا پیامی آشکار دارد؛باید برود و احتمالی برای تمدید حتی کوتاه مدت وجود ندارد.
  میراث وی برای جانشین خود مشکلاتی است که لزوم خارج شدن ارتش از سیاست و اقتصاد را به شیوه سازماندهی شده ایجاب می‌کند.

  https://www.dawn.com/news/۱۷۲۱۶۳۵/the-legacy-of-gen-qamar-javed-bajwa

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/30 ساعت 20:50

  رسانه‌ای شدن فساد مالی خانواده فرمانده ارتش پاکستان که در آستانه بازنشستگی است، یک پدیده جدید در صحنه سیاسی این کشور است. این ممکن است نشانه‌ای از یک تغییر تدریجی در قاعده سنتی سیاست حکمرانی در پاکستان محسوب شود.

  https://factfocus.com/politics/۲۹۶۶/

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/27 ساعت 19:36

  نگاه جرج فریدمن به آینده مناسبات آمریکا و چین حاوی چند نکته است:
  -دیدار دو رهبر در حاشیه G۲۰ ناشی از درک واقعیت‌های ژئوپلیتیک بود.
  -اهمیت ریشه‌ای اقتصاد در این مناسبات.
  -کاتالیزور بودن اثرات حمله روسیه به اکراین و وضع اقتصادی چین در ایجاد شرایط جدید.
  https://geopoliticalfutures.com/the-future-of-us-china-relations/?utm_source=GPF+Free+Newsletter&utm_campaign=d۸b۹۱ea۴e۴-۲۰۲۲۱۱۱۶_FL_Weekly&utm_medium=email&utm_term=۰_f۷۱۶b۳bf۶۵-d۸b۹۱ea۴e۴-۲۶۵۲۵۰۸۰۷&mc_cid=d۸b۹۱ea۴e۴&mc_eid=۶d۷ebfadaa

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/16 ساعت 08:03

  رد صلاحیت عمران خان هشدار اول و اقدام به ترور هشدار دوم ISI به وی بود.تاریخ سیاسی🇵🇰برای اولین بار با پدیده نو مواجه و نقش سنتی ارتش توسط رهبرسیاسی پوپولیست بامحبوبیت بالا به چالش گرفته شده است.با ادامه تنش‌ها آیا شکاف در ارتش هم علنی خواهدشد؟تغییردر سپهر سیاسی🇵🇰اجتناب ناپذیر است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/08/04 ساعت 09:38

  دو جنبه مترتب براین خبر:
  - علامت روسیه به آمریکا که افغانستان موضوعی برای گفتگو حتی در این شرایط است.
  - تاکید بر این بستر جدید گفتگو، به معنای هدایت طالبان به سمت آمریکا خواهد بود.

  https://af.sputniknews.com/۲۰۲۲۱۰۲۵/-گسترده-در-مورد-افغانستان-ممکن-است-به-پنج-تبدیل-شود---۱۲۴۸۹۳۷۳.html

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/25 ساعت 11:12

  تهران، صبح دوشنبه مورخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/21 ساعت 08:55

  پنج شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱
  تهران، قبل از ایستگاه دو توچال

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/06 ساعت 08:16

  این مقاله تا حدودی بخشی از دلایل انتقال رقابت ژئوپلیتیک جهانی به سمت محیط بحری رانشان می‌دهد. به نظر می‌رسد این رقابت فعلا در محیط بری عمدتا محدود در منازعه اکراین باید باشد.
  https://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Indian-Ocean-rivalry-China-s-naval-maneuvers-irk-New-Delhi#

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/03 ساعت 20:21

  بن ۲۰۰۱ و دوحه ۲۰۲۰ هر دو با ضعف ساختاری مشابه مواجه بوده و برخی از نیروهای سیاسی-اجتماعی افغانستان را نادیده گرفتند. ۲۰ سال طول کشید تا ناکارآمدی بن آشکار شود، ادامه تردید استراتژیک در مورد ناکارآمدی دوحه هزینه همه طرف‌ها را افزایش می‌دهد.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/07/02 ساعت 08:24

  کوهن جنوب آسیارامنطقه مستقل ژئوپلیتیک می‌دانست،اماباتوجه به:
  تحول سالهای اخیردرمنطقه؛
  الزامات خارجی دولت جدیددرپاکستان؛
  ومفهوم این مقاله؛
  به نظرمی رسدروندهمگرایی تدریجی واجتناب ناپذیراین منطقه(باحفظ اختلاف داخلی)باقلمرو ژئواستراتژیکی بحری آغاز شده است.
  https://www.foreignaffairs.com/india/russia-losing-india?utm_medium=newsletters&utm_source=fatoday&utm_campaign=Coups٪۲۰in٪۲۰the٪۲۰Kremlin&utm_content=۲۰۲۲۰۹۲۲&utm_term=FA٪۲۰Today٪۲۰-٪۲۰۱۱۲۰۱۷

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/31 ساعت 12:57

  به نظر می‌رسد طالبان آمادگی این را نداردتا مبارزه پاکستان با TTP را در خاک افغانستان تسهیل کنند و یا مبارزه TTPبا🇵🇰از طریق خاک افغانستان را مهار و کنترل کند. دلیل:مناسبات پیچیده و ملاحظات ایدئولوژیک طالبان دو سوی مرز+نگرانی از رشد ISKP+حفظ کارت بازی برای احتمالات آتی توسط طالبان.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/29 ساعت 16:50

  نماینده افغانستان در۷۷مین نشستUNGA از نظامی نمایندگی می‌کندکه فروپاشیده و نظم جدیدی هم مستقرنشده؛
  طالبان دریک سالگی تنهابر۸سفارت این کشورمسلط اند؛
  تعامل منهای شناسایی سیاست جمعی کشورهاست وهیچ کشوری حاضربه هزینه همه سرمایه دیپلماتیک خود برای آنان نشده؛
  افغانستان در دوران گذار است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/28 ساعت 10:02

  به نظر می‌رسد ساختار قدرت در پاکستان در حال تبدیل به یک پنج ضلعی است:
  در راس ارتش؛
  حزب مردم؛
  حزب مسلم لیگ نواز؛
  سیستم قضایی که متعاقب تحولات ۲۰۰۸ به بعد جایگاه خود را محکم کرد؛
  تحریک انصاف که در میانه تثبیت موقعیت خود است؛
  آیا می‌توان گفت عصر کودتاهای نظامی در 🇵🇰پایان یافته است؟

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/26 ساعت 16:16

  به نظرمی رسد رویکرد ‌افغانی پکن کماکان امنیت محوراست .
  همچنین در بعد اقتصادی علیرغم قراردادسال۲۰۰۸دو شرکت MCCو JCI در مورد معدن مس عینک وامضایMOUبا دولت وقت درسال ۲۰۱۶در مورد BRI،پکن تا کنون اقدامی جدی نداشته که احتمالا ناشی از عدم ثبات سیاسی پایدار وقابل محاسبه درافغانستان است.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/24 ساعت 18:34

  -به دلیل ساخت قدرت در طالبان،امکانی جهت ایجاد مناسبات بیرونی قابل اتکاندارند وهیچ طرفی نیز از نفوذ تعیین کننده بر آنان برخوردار نیست.
  -روند تحولات درافغانستان آهسته است.هیچ بحث جدی بین طالبان و جبهه مخالف آنان وجود ندارد.
  -منطقه وفرامنطقه هم فاقداجماع لازم درموردافغانستان هستند.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/23 ساعت 13:21

  جناحهای سیاسی طالبان علیرغم اختلاف عمیق داخلی،علاقه به: اصلاح گزینشی در شیوه حکمرانی،اخذ شناسایی بین المللی و بهبود رابطه با کشورهادارند.اما هسته اصلی قدرت در قندهار فعلا حاضر به انعطاف نشده و این جناحها نیز توانایی تبدیل اصلاحات موردنظر به یک بحث درونی طالبان را نشان نداده‌اند.

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/21 ساعت 23:37

  سیل پاکستان نمونه‌ای از پرداخت هزینه تغییرات اقلیمی توسط کشورهای در حال توسعه با کمترین نقش در افزایش گازهای گلخانه‌ای است. از موضوعات مهم ارزیابی امکان استفاده گروههای افراطی پاکستانی از بحران اقتصادی اجتماعی حاصله در جهت یارگیری و‌توسعه نفوذ با ارائه خدمات اجتماعی است.
  #پاکستان

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/20 ساعت 13:21

  مطلب اخیر نوشته شده پیرامون مناسبات آمریکا و پاکستان

  https://www.khabaronline.ir/news/۱۶۷۲۶۴۲/-آینده-احتمالی-مناسبات-پاکستان-و-آمریکا

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/17 ساعت 08:11

  پنج شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۱

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/14 ساعت 17:31

  چشم اندازی برای تشکیل حکومت فراگیر توسط طالبان درمقطع فعلی مشاهده نمی‌شود.دولت فراگیرمفهومی مدرن و متاثراز ساختار متکثر است.در حالی که قرائت طالبان از حکومت اسلامی،باروایت مدرن دولت فراگیر متفاوت است.ضمن اینکه مفهوم فراگیر از منظر طالبان با تعریف دیگران تفاوتی ماهوی دارد.
  #طالبان

 • محمد رضا بهرامی   Bahrami1962@

  1401/06/13 ساعت 13:57

  حادثه ۹ مرداد در کابل را باید یک نقطه عطف در تحولات افغانستان دانست.در حال حاضر همسویی بین الویت‌های طالبان به عنوان مهم‌ترین متغیر داخلی و جامعه جهانی دیده نمی‌شود. با این شرایط، عنصر زمان و نقش آن در شکل گیری تحولات آتی لزوما در اختیار ساختار فعلی مستقر در کابل نیست.
  #افغانستان