• ۲۹ اسفندماه سالروز ملی شدن صنعت نفت را با پاسداشت ابتکار بی‌بدیل و خردورزانه «غلامحسین رحیمیان باجگیران» نماینده‌ی مردم قوچان در مجلس شورای ملی ایران، گرامی میداریم.
    غلامحسین رحیمیان، سنگ بنای چنین روزی را در مجلس چهاردهم گذاشت؛ اما متاسفانه تاریخ به او کم لطفی کرد.