• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1399/12/28 ساعت 12:20

    محمدرضا جلایی پور، فعال سیاسی، اجتماعی، نخبه علمی و عضو مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران پس از تهدید به بازداشت برای فعالیت در این جبهه قانونی، امروز به دادسرای اوین احضار و هنوز بازنگشته است.
    به این ترتیب آیا قابل باور است که برگزاری انتخابات پرشور، هدف بخش‌هایی از حاکمیت باشد؟