• سازمان هنری رسانه‌ای اوج   owjmedia_org@

    1399/12/27 ساعت 14:46

    تیزر | بزرگترین رویداد تاریخ موسیقی ایران

    حضور ۴۰ خواننده مطرح کشور در موسیقی و نماهنگ #منو_بشناس

    تهیه شده در مرکز موسیقی مأوا با مشارکت همراه‌اول
    رونمایی در برنامه «منوبشناس» در روبیکا و آیگپ