• محمد حسن ترابی   Mohamadhassant1@

    1399/12/22 ساعت 22:52

    آب خلیج فارس به کویر ایران رسید
    قطعه دو و سه از خط یک انتقال آب خلیج فارس روز یکشنبه و با دستور ویدیو کنفرانسی رییس جمهوری مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و عملیات اجرایی انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان در قالب خط دو ، سه و چهار به استانهای مرکزی و شرق کشور آغاز می‌گردد.