• مرتضی مرادیان   Moradian_ir@

    1399/12/21 ساعت 15:06

    در عید مبعث باید مکارم اخلاق را بشناسیم و به آن عمل کنیم
    فراموش نکنیم که هدف از بعثت به کمال رساندن مکارم اخلاقی است

    #MuhammadForAll