• دانیال معمار   MemarDanial@

    1399/12/21 ساعت 21:44

    حرف ما نیست، مرکز پیوفرم آمریکا پیش‌بینی کرده جمعیت مسلمانان تا سال ۲۰۵۰ با مسیحیان برابر و از سال ۲۰۷۰ قطعا بیش از مسیحیان می‌شود. هر چقدر هم‌ داعشی و تکفیری می‌سازند و با امپراتوری رسانه‌ای‌شان، اسلام را تخریب می‌کنند باز هم مردم جذب دین رحمانی پیامبر ما می‌شوند
    #MuhammadForAll