• اصغر آذربایجانی   azarbayejani_as@

    1399/12/20 ساعت 23:46

    مهاتما گاندی، رهبر فقید هند: جالب است بدانید که بهترین کسی که امروزه بدون هیچ چون و چرایی، در قلب میلیون‌ها انسان جا گرفته، «محمد» است. از اینجا من متقاعد شده‌ام که این شمشیر نبود که در آن روزها مردم زیادی را تسلیم اسلام کرد.

    #MuhammadForAll