• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1399/12/20 ساعت 11:49

    اگرچه طرف‌های #برجام بارها از رویکرد گام به گام برای بازگشت به تعهدات برجامی سخن می‌گویند اما همچنان کفه فشار متقابل در مقطع کنونی سنگین‌تر است.
    برجام به نقطه تعادلی نزدیک شده و با یک دیپلماسی چندجانبه پرفشار می‌توان انتظار بازگشت راهبردی به ۲۰۱۵ را داشت.