• بیشتر از یک هفته از انتشار گزارش #آزار_جنسی در تریبون رادیو زمانه می‌گذرد. کسانی که گزارش را نوشته‌اند خودشان در انتهای آن معرفی کرده‌اند. آن‌ها در بخشی از گزارش آزارهای جنسی م.خ گفته‌اند که از طرف #انجمن_روزنامه‌نگاران_تهران با برخی قربانی‌ها تماس گرفته شده که سکوت کنند ۱ از ۲