• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1399/12/18 ساعت 14:55

    امروز روز جهانی زن است. سازمان #یونیدو میکوشد با ایجاد فرصتهای شغلی، آموزش مهارتهای فنی و بهبود وضعیت معیشتی سهم کوچکی در کاهش نابرابری جنسیتی در جهان ایفا نماید. #روزجهانی_زن _مبارک!