• در جوانی یکی از تفریحات‌مون جمع‌آوری پلاستیک از #طبیعت بود. امروز این صحنه را دیدم با خودم فکر کردم نکنه توهم کارهای بزرگ‌تر باعث شده غافل بشم.
    اگه کسی هنوز به سیاق قدیم پایه‌است یک آخر هفته بیاییم اینجا.