• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/14 ساعت 16:25

    خطیب زاده: با تلاش‌های فشرده دیپلماتیک در تهران، وین و پایتخت‌های همه اعضای شورای حکام و به ویژه سه کشور اروپایی، و همچنین همراهی چین و روسیه، طرح قطعنامه منتفی شد.
    #سعید_خطیب_زاده #انرژی_اتمی