• خبرگزاری ایرنا   IRNA_1313@

    1399/12/14 ساعت 18:43

    رییس جمهوری با بیان اینکه برجام با دوراندیشی و عقلانیت ایران حفظ شده است، گفت: آمریکا با لغو همه تحریم‌ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام بازگردد. چون این تکلیف دولتی است که او برجام را نقض کرده است.
    #برجام #آمریکا